K dalšímu čtení v Živě

Velká písmena a zkratky v ochraně přírody (2014, 3)

Použitá a citovaná literatura

ČERNÁ, Anna. Velká písmena a zkratky v ochraně přírody. Živa, 2014, 3: LIV)

MACHEK, Václav. Etymologický slovník jazyka českého, 2. vydání, NLN, Praha 1997

LUTTERER, Ivan a ŠRÁMEK, Rudolf: Zeměpisná jména v Čechách, na Moravě a ve Slezsku (Tobiáš 2004).

Příruční slovník jazyka českého, Státní nakladatelství / SPN, Praha 1935–1957 (PSJČ)

REJZEK, Jiří. Český etymologický slovník, 2. vyd. LEDA, Praha 2015.

Slovník nespisovné češtiny (3. vyd., Maxdorf 2009).

Slovník spisovného jazyka českého, Nakladatelství ČSAV, Praha 1960–1971, 4 sv.; reedice Academia, Praha 1989, 8 sv. (SSJČ)

UTĚŠENÝ, Slavomír: Od Šumavy k Tatrám, Naše řeč, ročník 52 (1969), číslo 4 – s 213–217.

Internetové zdroje

Český národní korpus ( https://kontext.korpus.cz/)

Gabréta: https://www.sumava-bavorskyles.cz/gabreta/fr.asp?tab=gabreta&id=744&burl=&pt=RG.