V roce 1821 – právě před 200 lety – vychází v Praze štíhlý spisek o 40 stranách s latinským názvem Conspectus fungorum esculentorum qui per decursum anni 1820 Pragae publice vendebantur. Text publikace byl dvoujazyčný, vedle latiny i německý. V českém překladu zní: Přehled jedlých hub, které roku 1820 byly v Praze prodávány. Autorem byl profesor lékařské fakulty pražské univerzity Vincenc Julius Krombholz (1782–1843). V předmluvě vysvětluje, proč publikaci napsal: „Dát mykologům pomůcku, aby se poučili o stanovištích a době výskytu hub z okolí Prahy, dále poskytnout poživatelům hub přesné popisy jedlých hub, aby se vyhnuli houbám jedovatým. Budoucím pracovníkům v oboru medicínské topografie dát seznam hub, které tvoří značný podíl potravin, a konečně univerzitním studentům být pomůckou k ulehčení obtížného studia.“

Použitá a citovaná literatura

HLAVÁČKOVÁ, Ludmila a Josef ADAMEC. Biografický slovník pražské lékařské fakulty 1348-1939. Praha: Univerzita Karlova, 1988.

BOLZANO, Bernard. Dr. Vincenz Julius Edler von Krombholz nach seinem Leben und Wirken. Abhandlungen der königlichen böhmischen Gesellschaft der Wissenschaften. 1845, 4, 1-51.

HLAVÁČKOVÁ, Ludmila. Profesor Vincenz Julius Krombholz (1782-1843), mecenáš studentů a lékařů. Acta Universitatis Carolinae – Historia. 2000, Tom. XL fasc. 1–2: 25-38.

LENZ J. J. V. Krombholz. Prakt. lékař, 1943. 23: 390–393.

MAŠEK, J. Život a mykologické dílo MDr. J. V. Krombholze. Čas. čes. houb. 1933, 13: 37–41 a 117–118.

PULCHART, M. Houby na pražských trzích v roce 1820. Čas. čes. houb. 1967, 44: 14–17.

ŠEBEK, S. Život a dílo zakadatele české mykologie V. J. Krombholze. Čes. mykologie, 1982, 38: 193–205.

WEISS, Vílém. Dějiny chirurgie v Čechách. Přetisk 1. vyd. Praha: Karolinum, 2007. Prameny k dějinám českého myšlení. ISBN 978-80-246-1281-2.

WESSELSKÁ, K. Vzpomínky na Dr. J. V. Krombholze. Čas. čes. houb. 1963, 40, s. 49.