Neutuchající vášeň pro přírodu, rozsáhlá empirická zkušenost, vypravěčský talent. A také vrozená nedůvěra k abstraktním přístupům. RNDr. Vlasta Jankovská, CSc., je z rodu takových velikánů naší přírodovědy, jakými byli Vojen Ložek nebo Ivo Chlupáč. Při vší své erudici nesmírně skromná až sebekritická, vždy ovšem s humorným nadhledem. Skvělá pozorovatelka a glosátorka přírody a světa vůbec. Strhující osobnost, která nadšením a srdečným, bezprostředním vystupováním ovlivnila dlouhou řadu lidí.

K dalšímu čtení v Živě

Akademie věd ČR udělila medaile G. J. Mendela (2014, 4)

Rozhovor s Vlastou Jankovskou (2014, 6)

články V. Jankovské v Živě