Článek pojednává o přehlížené čeledi vodnářkovití (Sisyridae) z řádu síťokřídlí (Neuroptera). V České republice jsou známy tři druhy, avšak znalost jejich rozšíření a ekologie není dostatečná. Larvy jsou akvatické a jejich výskyt je spojený s přítomností kolonií houbovců (Porifera) a mechovek (Bryozoa) v tekoucích i stojatých vodách. Larvy vodnářek mají výrazné ústní ústrojí a 7 párů žaber ze spodní části zadečku, dospělci vypadají jako drobní motýli s výraznými tykadly. Jsou ohrožení eutrofizací, chemickými polutanty a další činností člověka.

Seznam použité literatury je v PDF formátu ke stažení níže pod obrazovou galerií.

This article deals with the overlooked family Sisyridae – spongeflies (also spongilla­flies) of the order Neuroptera. Only three species of spongeflies are known in the Czech Republic, but almost nothing is known about their distribution and ecology. The larvae are strictly aquatic and they are closely related to the presence of colonies of sponges (Porifera) or moss animals (Bryozoa) in both standing and running freshwater. Larvae are small with distinc­tive mouthparts and 7 pairs of gills on the lateral side of the abdomen. Adults look like small butterflies with distinctive antennae. Like other aquatic invertebrates here, spongeflies are also threatened by increasing eutrophication, chemical pollution and other human activities.