Více na https://kampusalbertov.cuni.cz

K dalšímu čtení v Živě

Ke 100 letům Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy: dialog dvou děkanů (2020, 3)