Bobr evropský (Castor fiber) se rozšiřuje nejen po celé Evropě, ale i v České republice. Dochází k postupnému propojování dříve izolovaných populací. V posledních pěti letech se spojily severočeská populace z Labe s populací, která se ze západních Čech přes Prahu "vlila" až do Labe. Z bobra se stává plošně se šířící druh výrazného hlodavce.

K dalšímu čtení v Živě

Bobr evropský v československých krajích v minulosti (1968, 3)

Bobr evropský na Labi (2000, 2)

Bobr evropský jako silný krajinotvorný činitel (2002, 3)

Obratlovci dolního Labe (2009, 4)

Použitá a citovaná literatura

BARTÁK, Vojtěch, et al. Spatial spread of Eurasian beavers in river networks: a comparison of range expansion rates. Journal of Animal Ecology, 2013, 82.3: 587-597.

MUNCLINGER, Pavel, et ale. (in press). Recovery in the melting pot: complex origins and restored genetic diversity in newly-established Eurasian beaver (Rodentia: Castoridae) populations. Biological Journal of the Linnean Society.

VOREL, Aleš, et al. Beaver foraging behaviour: Seasonal foraging specialization by a choosy generalist herbivore. Behavioral ecology and sociobiology, 2015, 69.7: 1221-1235.

VOREL, Aleš; ŠAFÁŘ, Jiří; ŠIMŮNKOVÁ, Kamila. Recentní rozšíření bobra evropského (Castorfiber) v České republice v letech 2002-2012 (Rodentia: Castoridae). Lynx, series nova, 2012, 43: 149–179..

VOREL, A.; KORBELOVÁ J., eds. 2016: Průvodce v soužití s bobrem. ČZU v Praze, Praha: 1-142. (online: https://www.zachranneprogramy.cz/res/archive/010/003417.pdf?seek=1476868022)

The Eurasian Beaver (Castor fiber) is sprea­ding throughout Europe and the Czech Republic. Previously isolated populations are gradually being brought together. In the last five years, the North Bohemian population from the Elbe River has merged with a population that has „flowed“ from Western Bohemia through Prague to the Elbe River. The beavers have become a widespread species of essential and exciting rodents.