Použitá a citovaná literatura

ČÍŽEK L., D. HAUCK, G. ČAMLÍK & P. ŠEBEK Ořezávané stromy – zapomenuté dědictví. Agentura gevac s.r.o., 2020

ČÍŽKOVÁ, Hana, Libuše VLASÁKOVÁ a Jan KVĚT. Mokřady: ekologie, ochrana a udržitelné využívání. České Budějovice: Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2017. Episteme: edice Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích. Natura. ISBN 978-80-7394-658-6. Fraňková E., W. Haas & S. J.

SINGH (eds.) Socio-metabolic Perspectives on the Sustainability of Local Food Systems. Springer Verlag, 2018

GOODENOUGH, Anne; HART, Adam G. Applied ecology: Monitoring, managing, and conserving. Oxford University Press, 2017.

KOPÁČEK, Jiří, Josef HEJZLAR a Martin RULÍK. Voda na Zemi. České Budějovice: Nakladatelství Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích, 2020. Episteme. Natura. ISBN 978-80-7394-834-4.

TOWNSEND, Colin R. Ecological applicationstoward a sustainable world. Wiley-Blackwell 2007