V nejjižnějších oblastech Chile a Argentiny mezi 37° a 55° jižní zeměpisné šířky se rozkládá rozlehlý a větrný region Patagonie, kterým prochází horské pásmo And. Z této rozlehlé oblasti jsme si pro naší expedici vybrali východní svahy argentinských And. Projeli jsme pět národních parků, kde jsme obdivovali mozaiku stepních společenstev, temperátních lesů a andských vrcholků s alpínskou zónou. V rámci předkládaného článku představujeme přírodní poměry a nejzajímavější rostlinné zástupce květeny Patagonie.

Použitá a citovaná literatura

FERREYRA, Marcela. Guía de Identificación de Flores de la Estepa – Patagonia. Buenos Aires: Grupo Artemisia, 2019.

FERREYRA, Marcela, Ezcurra, Cecilia. Guía de Identificación de Flores de Alta Montaña – Patagonia. Buenos Aires: Grupo Artemisia, 2018.

FERREYRA, Marcela; EZCURRA, Cecilia; CLAYTON, Sonia. Flores de Alta Montaña de los Andes Patagónicos. Buenos Aires: L. O. L. A, 2005.

FERREYRA, Marcela; PUNTIERI, Javier. Guía de Identificación de Flora de Puerto Blest – Selva Valdiviana. Buenos Aires: Grupo Artemisia, 2018.

SHEADER, Martin. Flowers of the Patagonian Mountains. Avon Bank: Alpine Garden Society, 2013.

ZULOAGA, Fernando O.; BELGRANO, Manuel J. The Catalogue of Vascular Plants of the Southern Cone and the Flora of Argentina: their contribution to the World Flora. Rodriguésia, 2015, 66: 989-1024.

Internetové zdroje

Flóra Argentiny (Flora Argentina y del Cono Sur)

In the southernmost regions of Chile and Argentina, between 37° and 55° south latitude, lies the vast and windy region of Pa­tagonia, through which the Andes mountain range passes. We chose the eastern slopes of the Argentinian Andes for our expedition from this vast area. We travelled through five national parks, where we admired the mosaic of steppe communi­ties, temperate forests and Andean peaks with an alpine zone. In the paper we present the natural conditions and the most interesting plant representatives of the flora of Patagonia.