Michelangelo Merisi da Caravaggio (1571–1610) byl jedním z nejvýznamnějších, ale také nejkontroverznějších italských malířů a zásadně ovlivnil vznik barokní výtvarné scény. Působil v Římě, Neapoli, na Maltě a Sicílii. Realistickým vy­užitím modelů „z ulice“ a malířskou technikou šerosvitu (chiaroscuro) vytvořil během relativně krátké doby svého života řadu děl, která nesmazatelně ovlivnila dějiny umění a jsou dnes široce obdivovaná. Ve třech jeho dílech významně figurují plazi. Společně se na ně se srovnáním s dobovými díly s podobnou te­matikou podívejme a pokusme se určit zoologické druhy zobrazených plazů a odhalit významovou symboliku, kterou jim Caravaggio přisoudil.

Použitá a citovaná literatura

BELLATI, Adriana, et al. Molecular survey of morphological subspecies reveals new mitochondrial lineages in Podarcis muralis (Squamata: Lacertidae) from the Tuscan Archipelago (Italy). Journal of Zoological Systematics and Evolutionary Research, 2011, 49.3: 240-250.

Guasti A, Neri F. Caravaggio, Život, osobnost a dílo. Rebo Productions b.v., Noordwijkerhout, Nizozemsko 2018.

KINDLER, Carolin, et al. Hybridization patterns in two contact zones of grass snakes reveal a new Central European snake species. Scientific Reports, 2017, 7.1: 1-12.

LANGDON H. Caravaggi: A Life. Chatto and Windhus, London, 1998.

YANG, Weizhao et al. Population genomics of wall lizards reflects the dynamic history of the Mediterranean Basin. Molecular Biology and Evolution, 2022, 39: msab311.

The Italian Baroque painter Michelangelo Merisi da Caravaggio (1571–1610) faithfully depicted some reptiles in three of his works and gave them a certain symbolic meaning. In this article we present the background to the creation of these works, analyse the symbolism of the reptiles depicted and determine their species affiliation.