Mezi nejvzácnějšími a nejohroženějšími druhy borovic na světě stojí na prvním místě nesporně čínská borovice šupinatá (Pinus squamata) známá z jediné lokality v severovýchodní části provincie Jün-nan. Tento taxonomicky izolovaný třetihorní relikt přežívá v populaci čítající méně než 50 dospělých stromů bez přirozeného zmlazení.

K dalšímu čtení v Živě

Příběhy a rekordy jedné tibetské borovice (2018, 6)

Seznam použité literatury je v PDF formátu ke stažení níže pod obrazovou galerií.

The Chinese Qiaojia Pine (Pinus squamata), known from a single site in the north­east Yunnan Province, definitely takes first place among the rarest and most endangered pines in the world. This taxonomically isolated Tertiary relict survives in the po­pulation, with fewer than 50 adult trees and no natural offspring.