Články Jaroslava Mareše v Živě

Doporučená a citovaná literatura

HOŠEK, Jan. Saola, aneb největší zoologické objevy posledních let. Praha: Scientia, 2007. ISBN 978-80-86960-27-2.

MAREŠ, Jaroslav. V tropech tří světadílů. Praha: Orbis, 1976. Cesty.

MAREŠ, Jaroslav a Vlastimil LAPÁČEK. Nejkrásnější brouci tropů. Praha: Academia, 1980.

MAREŠ, Jaroslav. Legendární příšery a skutečná zvířata. Praha: Práce, 1993. Kryptozoologie. ISBN 80-208-0270-3.

MAREŠ, Jaroslav. Záhada dinosaurů. Praha: Svoboda-Libertas, 1993. ISBN 80-205-0374-9.

MAREŠ, Jaroslav. Svět tajemných zvířat. Littera Bohemica, 1997.

MAREŠ, Jaroslav. Manticora: A Monograph of the Genus (Coleoptera, Cicindelidae, Manticora). Taita Pub, 2002.

NAISH, Darren. Hunting Monsters: Cryptozoology and the Reality Behind the Myths. Arcturus Publishing, 2016.