V roce 1895 byla v Praze uspořádána Národopisná výstava. Péče a výdaje byly mimořádné, neboť expozice chtěla ukázat výsledky hospodářské, ale i kulturní, kterých česká společnost v uplynulém období dosáhla. Část výstavy připomněla také významné osobnosti uplynulých let tím, že byla představena rekonstrukce jejich pracoven. Tak diváci mohli mezi jinými vidět i prostředí, v němž žil a pracoval Jan Evangelista Purkyně ve Spálené ulici.

K dalšímu čtení v Živě

Purkyňův samovar (2011, 5)

Použitá a citovaná literatura

ČECH, L. J. – Národopisná výstava – katalog 1895?

NOWAKOWSKI Janusz, Zycie i práce naukowe Jana Purkyniego. Citováno dle PURKYNĚ, Jan Evangelista. Sebrané spisy. Praha: Academia, 1968. svazek XIII. s. 231-233