K dalšímu čtení v Živě

Pavilon Jana Jeníka – neobvyklé ocenění k životnímu jubileu (2019, 1)

Život s geobotanikou – 85 let Jana Jeníka (2014, 2)

Jan Jeník inspirující (2009, 1)

Články Jana Jeníka v Živě

Doporučená a citovaná literatura

KLIMEŠOVÁ, Jitka; KVĚT, Jan.: Jan Jeník inspirující. Živa, 2009, 57(1): III – IV.

KOLBEK, Jiří. Život s geobotanikou – 85 let Jana Jeníka. Živa, 2014, 62(2): XXIV – XXVIII.

KOVÁŘ, Pavel. Klíč k rovnováze. 12 rozhovorů, o ekologické botanice především… Nakladatelství Kruh, 1989.

KOVÁŘ, Pavel. Životní specializace lichenologie. Těla stárnou, myšlenky jsou věčné. (Rozhovor se Zdeňkem Černohorským). Vesmír, 1995,74 12: 699.

KOVÁŘ, Pavel. Conceptions of landscape-ecological relevance emerged in the Czech botany during the second half of twentieth century. Journal of Landscape Ecology, 2015, 8.3: 40-50.

KOVÁŘ, Pavel; KRAHULEC, František; PRACH, Karel. Geobotanik a ekolog – prof. Jan Jeník. Vesmír, 1994, 73, 3) 163.

KOVÁŘ, Pavel; NEUHÄUSLOVÁ, Zdenka.: Integrovaná botanika profesora Jana Jeníka. Preslia, 1999, 71: 173-179.

LONGMAN, Kenneth Alan; JENÍK, Jan. Tropical forest and its environment. Longman Group Ltd., 1974.

ŠTURSA, Jan. Životní příběh Jana Jeníka – vyslance české a světové vědy. Živa, 2019, (67) 1: IV–VI.