Recenzovanou publikaci vydala Česká fytopatologická společnost, Praha 2021, 168 str.

Elektronická verze je zdarma ke stažení na webové stránce ČFS www.vurv.cz/cspp/publikace.html. Tištěná k dispozici u autorů.