Národní park Tarangire je jedním z 22 parků nacházejících se v Tanzanii. I když nepatří mezi nejznámější tanzanské parky, za ty bychom mohli označit třeba parky Serengeti, Arusha nebo Kilimandžáro, má jistě návštěvníkům co nabídnout. Tarangire leží na severu země v oblasti Manyara a byl založen v roce 1970. Pokrývá ho z velké části typická africká savana s porosty akácií a baobabů, protkaná žulovými hřebeny hor a říčními údolími. Nezanedbatelnou část jeho území zaujímají bažiny živené bohatou říční sítí. Rozličnost biotopů dala vzniknout vysoké biologické diverzitě organismů včetně endemických druhů. Pokud bychom měli jmenovat jedinou skupinu organismů, která stojí za zmínku, jsou to jistě ptáci. Těch se podle dostupných zdrojů na území parku vyskytuje kolem 550 druhů. A především za nimi vedla naše cesta v roce 2019.

Použitá a citovaná literatura

GIDEON, Hulda. An Overview of Research on Vertebrates in the Tarangire National Park, Tanzania. In SALO, Jukka Biodiversity at the Ecosystem Level, 2006.

HJERT, Carl-Johan. People vs. Wildlife: Buffer zones to integrate wildlife conservation and development?. 2006.

Tarangire National Park is one of the 22 national parks located in Tanzania. Even though it is not as well-known as Serengeti, Arusha, or Kilimanjaro, there is still a lot to see. Tarangire lies in the north, in the Manyara region and it was established in 1970. Most of its area is occupied by a typical African savannah with acacia or baobab trees, in­tertwined with granite mountain ridges and river valleys. A substantial part of the area is covered by swamps, which are fed by an extensive river network. The heterogeneity of biotopes has given rise to impressive biological diversity, including an abundance of endemic species. The one group of organisms worth mentioning when talking about this park are the birds. According to the available data, there are about 550 species residing in this area. Birds were also the main objective of our trip in 2019.