Příspěvek shrnuje některé nové poznatky o nesytkách (čeleď Sesiidae) našeho území zejména se zřetelem na používání syntetických pohlavních feromonů. Podrobněji popisuje výsledky monitoringu druhů této čeledi v korunách stromů. Rozsáhleji je komentována nesytka ozdobná (Synanthedon mesiaeformis) a poprvé dokumentován její výskyt ve Zlínském kraji a v okolí Brna, je zmíněn první nález nesytky jívové (Sesia bembeciformis) na východní Moravě a doplněny nové poznatky o rozšíření a početnosti nesytky dubové (Synanthedon conopiformis), n. ochmetové (S. loranthi), n. Soffnerovy (S. soffneri), n. mravencové (S. formicaeformis), n. žlutobřiché (S. flaviventris), n. ovádové (Paranthrene tabaniformis) a n. hnědokřídlé (P. insolitus).

K dalšímu čtení v Živě

Feromony v integrované ochraně rostlin III. Jiní škůdci sadů (2006, 3)

K biologii dvou druhů našich nesytek (1994, 1)

Nový druh motýla ze Šumavy - nesytka Soffnerova (1984, 4)

Metody studia bionomie nesytek (1984, 1)

Zajímavá nesytka (1983, 3)

Středoevropské nesytky - motýlové neznámí? (1977, 5)

Použitá a citovaná literatura

BĚLÍN, Vladimír. Motýli České a Slovenské republiky aktivní ve dne. Kabourek, Zlín, 1999, 96 s.

LAŠTŮVKA, Zdeněk; LAŠTŮVKA, Aleš. Synanthedon mesiaeformis (Herr.-Sch.) new to the Czech Republic and to Spain (Lepidoptera: Sesiidae). Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis, 2008, 56 (5): 141–146.

LENDEL, Andrej. The first record of Synanthedon mesiaeformis (Lepidoptera, Sesiidae) in Slovakia. Folia faunistica Slovaca, 2011, 16: 91–96.

Some new observations of clearwing moths (family Sesiidae) in the Czech Republic are summarised here, especially with regard to the use of synthetic sexual pheromones. The results of the monitoring of species of this family in the treetops are described in detail. Synanthedon mesiaeformis is commented upon more extensively, its occurrence in the Region of Zlín and in Brno en­virons is documented for the first time, the first record of Sesia bembeciformis in eastern Moravia is mentioned, and new data on distribution and abundance are added for the following species: Synanthedon co­nopiformis, S. loranthi, S. soffneri, S. for­micaeformis, S. flaviventris, Paranthrene tabaniformis, and P. insolitus.