K dalšímu čtení v Živě

Z muzeí, sbírek a knihoven Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy (2020, 3)

Zdeněk Kaplan, Jiří Danihelka, Jindřich Chrtek jun., Jan Kirschner, Karel Kubát, Milan Štech a Jan Štěpánek (eds.): Klíč ke květeně ČR (2020, 1)

Botanický slovník rodových jmen cévnatých rostlin (2012, 5)

Použitá a citovaná literatura

JUNGMANN, J. Slovník česko-německý, Praha 1835–1839.

MACHEK, Václav. Etymologický slovník jazyka českého, 2. vydání, NLN, Praha 1997.

Naučný slovník zemědělský Ústav vědeckotechnických informací pro zemědělství ve Státním zemědělském nakladatelství, Praha 1966–1992.

Příruční slovník jazyka českého, Státní nakladatelství / SPN, Praha 1935–1957 (PSJČ).

REJZEK, Jiří. Český etymologický slovník, 2. vyd. LEDA, Praha 2015.

RYSTONOVÁ, Ida. Průvodce lidovými názvy rostlin a jiných léčivých přírodnin a jejich produktů, Academia 2007.

SKALICKÁ, Anna; VĚTVIČKA, Václav; ZELENÝ, Václav. 2012. Botanický slovník rodových jmen cévnatých rostlin: [latinsko-český, česko-latinský]. Praha: Aventinum. ISBN 978-80-7442-031-3.

Slovník spisovného jazyka českého, Nakladatelství ČSAV, Praha 1960–1971, 4 sv.; reedice Academia, Praha 1989, 8 sv. (SSJČ).

VĚTVIČKA, Václav: Botanický slovník rodových jmen cévnatých rostlin, Živa, 5/2012, s. CV.

Vybrané herbáře z počátků ranného novověku a jejich možné využití v lékařství (bakalářská diplomová práce; https://theses.cz/id/x1lzrd/40049575).

Internetové zdroje

Český jazykový atlas, heslo pampeliška https://cja.ujc.cas.cz/e-cja/heslo/65527

Český národní korpus https://kontext.korpus.cz/

Flora Čechica https://www.digitalniknihovna.cz/ntk/view/uuid:0ebb7ee0-a9cf-11e3-a5e2-0800200c9a66?page=uuid:6ed5fd87-aabf-11e3-a66b-001b63bd97ba

Index Herbariorum, dostupné na http://sweetgum.nybg.org/science/ih/?irn=124248

Vokabulář webový https://vokabular.ujc.cas.cz