Pouzdrovníček Coleophora inulae patřící mezi motýly (Lepidoptera), výskytem dosud známý jen z okolních zemí, byl poprvé zaregistrován též na území České republiky.

Použitá a citovaná literatura a internetové zdroje

LAŠTŮVKA, Aleš, Zdeněk LAŠTŮVKA, Jan LIŠKA a Jan ŠUMPICH. Motýli a housenky střední Evropy. Praha: Academia, 2018. Atlas. ISBN 978-80-200-2852-5.

MACKOVČIN P., JATIOVÁ M., DEMEK J., SLAVÍK P. & kol. Brněnsko. Ed. Chráněná území ČR, svazek IX. AOPK ČR a EkoCentrum Brno, Praha, 2007.

WOCKE M. F. in HEINEMANN H. von; WOCKE M. F. Die Schmetterlinge Deutschlands und der Schweiz. 2. Abt. Kleinschmetterlinge. Band II. Die Motten und Federmotten. C. A. Schwetschke & Sohn, Braunschweig, 1876.

ELLIS W. N., 2019: Plant Parasites of Europe. Databáze online. Dostupné na: https://bladmineerders.nl/parasites/animalia/arthropoda/insecta/lepidoptera/ditrysia/gelechioidea/coleophoridae/coleophora/coleophora-inulae/ (přístup 31. 07. 2019).

LEPIFORUM e. V. 2022: Bestimmungshilfe für die in Europa nachgewiesenen Schmetterlingsarten. Internetový portál, dostupný na: http://lepiforum.org/wiki/taxonomy/ (přístup 1. 1. 2022).

RICHTER Ig. 2022: Coleophoridae. Databáze online, dostupné na http://www.coleophoridae.bluefile.cz/ (přístup 10. 1. 2022).

The Fleabane Case-bearer (Coleophora inulae), one of the Lepidoptera species, hitherto only known in neighbouring countries, has been recorded for the first time in the Czech Republic.