Různé druhy krytosemenných rostlin si vyvinuly v průběhu evoluce několik způsobů, jak zabránit oplození svým vlastním pylem nebo pylem příbuzné rostliny. Tento článek se zaměřuje na pylovou inkompatibilitu, nejrozšířenější systém zajišťující cizosprašnost u krytosemenných rostlin, a její dělení i s vysvětlením základů jeho fungování na molekulární úrovni především u čeledi brukvovitých (Brassicaceae).

Použitá a citovaná literatura

BALÁŽOVÁ, Alena, Filip KOLÁŘ, Jan FÍLA, Michael MIKÁT and Vojtech BALÁŽ. Rozmnožování z pohledu evoluce: námluvy, sňatky a podvody v říši živočichů a rostlin. Praha: Academia, Průhledy, 2016.

BARRETT, Spencer CH. The evolution of plant sexual diversity. Nature reviews genetics, 2002, 3.4: 274-284.

BARRETT, Spencer CH. Mating strategies in flowering plants: the outcrossing–selfing paradigm and beyond. Philosophical Transactions of the Royal Society of London. Series B: Biological Sciences, 2003, 358.1434: 991-1004.

PAVLOVÁ, Libuše a Lukáš FISCHER. Růst a vývoj rostlin. Praha: Karolinum, 2011. ISBN 978-80-246-1913-2.

MANZANARES, Chloé. Genetics of self-incompatibility in perennial ryegrass (Lolium perenne L.). 2013. PhD Thesis. University of Birmingham.

PAVLOVÁ, Libuše. Fyziologie rostlin. Praha: Karolinum, 2005. Učební texty Univerzity Karlovy v Praze. ISBN 80-246-0985-1.

ROZIER, Frédérique, et al. Live-cell imaging of early events following pollen perception in self-incompatible Arabidopsis thaliana. Journal of Experimental Botany, 2020, 71.9: 2513-2526.

SAFAVIAN, Darya, et al. RNA silencing of exocyst genes in the stigma impairs the acceptance of compatible pollen in Arabidopsis. Plant Physiology, 2015, 169.4: 2526-2538.

THOMAS, Steven G.; FRANKLIN-TONG, Vernonica E. Self-incompatibility triggers programmed cell death in Papaver pollen. Nature, 2004, 429.6989: 305-309.

During evolution different species of angiosperms have developed several ways to prevent fertilisation with their own pollen or the pollen of closely related plants. This article focuses on pollen incompatibility, the most widespread system ensuring cross-pollination in angiosperms, and its categorisation, as well as an explana­tion of the basics of its functioning at the molecular level, especially in the cruciferous family (Brassicaceae).