K dalšímu čtení v Živě

OSN ustavila Mezinárodní den planě rostoucích rostlin a volně žijících živočichů (2015, 1)

Použitá literatura

WALL, Jake, et al. Human footprint and protected areas shape elephant range across Africa. Current Biology, 2021, 31.11: 2437-2445. e4. https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S096098222100381X