Konservat lagerstätten jsou místa s výjimečným způsobem zachování zkamenělin, kde se kromě pevných částí těl dávných organismů zachovávají i jejich měkké části. Na většině kambrických lagerstätten nacházíme zachování burgesského typu, kde se zkameněliny zachovávají jako tenké vrstvičky uhlíku. Takové zachování je typické pro burgesské břidlice v Kanadě, Čcheng-ťiang v Číně, Sirius Passet v Grónsku, a nejspíše také pasecké břidlice v České republice. Drobné zkameněliny z orstenu jsou zachovány trojrozměrně díky fosfatizaci jejich kutikul.

Jména taxonů uváděných v článku a seznam použité literatury najdete v PDF formátu ke stažení níže, pod obrazovou galerií.

K dalšímu čtení v Živě

Po stopách prvohorních členovců. Současné názory na fylogenezi vymřelých skupin (2019, 2)

Ivo Chlupáč – jak jsem ho znal (2019, 2)

Konservat-Lagerstätten are sites with ex­ceptional fossil preservation. At these localities even the soft parts of ancient organisms are preserved in addition to their hard parts. Most of the Cambrian lagerstätten show what is known as Burgess Shale-type preservation, where fossils are preserved as carbonaceous compressions. This type of preservation is characteristic of Burgess Shale in Canada, Chengjiang in China, Sirius Passet in Greenland, and possibly also Paseky Shale in the Czech Re­public. Tiny fossils of Orsten are preserved three-dimensionally owing to the phosphatisation of their cuticles.