Když na podzim 1986 vyšla poprvé Veronica, „zkušební a náborové“ číslo nového časopisu, tehdy ještě bulletinu Českého svazu ochránců přírody Brno-město a Brno-venkov, nazval Jan Lacina svůj úvodník Proč právě Veronica. Nezbývá mi, než tradičně zopakovat proč. Veronica je latinský název „obyčejného“ rozrazilu, který spolu se svým rodným krajem básnicky oslavil Vítězslav Nezval. Pokud navíc název napíšeme tak, jak ho slyšíme, tedy Veronika, a rozdělíme slovo na vero, což latinsky znamená opravdu, věru, vskutku, skutečně, jistě, za­jisté, a nika, čímž rozumíme základní ekologický pojem shrnující složité vztahy organismů a jejich prostředí, máme tu rovnici k náplni periodika pro ochranu přírody a krajiny.

Více na www.casopisveronica.cz