Předchozí nepříznivá epidemiologická situace způsobila, že byly ceny Živy autorům vybraných článků ročníků 2020 a 2021 předány společně – v pondělí 23. května 2022 v reprezentativních prostorách pražské vily Lanna Akademie věd České republiky. Redakční rada a redakce udělily ceny Živy autorům vybraných článků obou ročníků a osobnostem, které významným způsobem dlouhodobě přispívají k rozvoji časopisu Živa na poli autorském, organizačním a popularizačním. Setkání proběhlo za přítomnosti představitelů Akademie věd, univerzit, zástupců redakční rady, dlouholetých spolupracovníků časopisu a dalších hostů.

The previous unfavourable epidemiological situation meant that the Živa awards were presented to the authors of selected articles in the 2020 and 2021 edition together – on Monday 23 May 2022 at the prestige CAS premises of the Prague Villa Lanna. The Edito­rial Board and the Editorial Office awarded the Živa prizes to the authors of the selected articles for each year and to individuals who have made a significant contribution to the development of Živa in terms of author­ship, organisation and popularisation. The meeting was held in the presence of a number of luminaries and representatives of the Academy of Sciences, universities, the editorial board, long-time collaborators with our journal and other distinguished guests.