Důležitým výsledkem dendrochronologie bylo sestavení velmi dlouhé chronologie letokruhů, zejména pro získání co nejstaršího zcela spolehlivě datovaného materiálu pro kalibraci radiokarbonového datování. Zatím nejstarším získaným materiálem jsou letokruhy navazujících chronologií dubu a borovice středozápadu Evropy, které zahrnují celý holocén a závěr glaciálu, s nejstarším letokruhem 10461 př. n. l. Její část (živé stromy, budovy, archeologické zdroje) má rozsah 743 př. n. l. až 1980. Následuje materiál subfosilního dubu z říčních sedimentů, dosahující do roku 8480 př. n. l., a obdobný materiál borovice o rozsahu 10461–7942 př. n. l.

K dalšímu čtení v Živě

Principy dendrochronologie (2002, 6)

Seznam použité literatury je v PDF formátu ke stažení níže pod obrazovou galerií.

An important result of dendrochronology was the creation of a very long tree-ring chronology, especially to obtain the oldest possible reliably dated material for radiocarbon dating calibration. The oldest material so far is the oak and pine chronology of midwestern Europe, which includes the entire Holocene and the end of the Glacial, with the oldest ring dating back to 10461 BCE (Before Common Era). Its part (living trees, buildings and archaeological sources) ranges from 743 BCE to 1980 CE (Common Era). It is followed by the material of subfossil oak from river sediments, dated back to 8480 BCE, and the similar pine material, ranging from 10461 to 7942 BCE.