Učená společnost ČR na svém XXVIII. valném shromáždění 16. května 2022 udělila medaile za zásluhy o rozvoj vědy a ceny významným vědcům, vědeckým novinářům, pedagogům a talentovaným vysokoškolským a středoškolským studentům. Medaili získali astrofyzik Jiří Bičák, biochemik Jan Konvalinka, filozof Stanislav Sousedík i vědečtí novináři Ivan Boháček a Petr Koubský. Cenu v kategorii vědecký pracovník obdržel romanista Jiří Pelán, v kategorii mladší vědecký pracovník slavista Jiří Dynda a imunoložka Jitka Palich Fučíková. Společnou cenu Učené společnosti a Nadace Experientia s názvem Via Chimica pro vysoko­školské studenty za originální práci v oboru chemie získal Roman Bushuiev, ceny pro vysokoškolské studenty obdrželi Matěj Doležálek, Jakub Kozák a Niels van der Meer. Cenu pro pedagogy získal Radek Matuška. Učená společnost dále ocenila 9 středoškolských studentů za jejich vysoce kvalitní odborné práce.

Více na www.learned.cz