Koncem letošního července uplyne 190 let od narození univerzitního profesora Antonína Friče (1832–1913). Byl významným přírodovědcem, geologem, paleonto­logem, zakladatelem české hydrobiologie a ichtyologie, působil také jako ředitel Národního muzea v Praze. Před 130 lety byla instalována na břehu Černého jezera jeho tzv. létací zoologická stanice, kde prováděl s kustodem zoologického oddělení NM Václavem Vávrou (1866–1941) výzkum Černého a Čertova jezera. Za stejným účelem navštívil tato ledovcová jezera již v r. 1871 s MUC. Bohuslavem Hellichem (1851–1918), tehdy studentem medicíny (Medicinae Universae Candidatus). A. Frič a V. Vávra jsou autory díla Výzkumy zvířeny ve vodách českých III. Výzkum dvou jezer šumavských, Černého a Čertova jezera. Svazek 10, číslo 3 (1898) a B. Hellich v r. 1877 vydal knižně Perloočky země České. Obě souborná díla náležejí do zlatého fondu českého přírodovědného výzkumu. Výročí A. Friče v následujících řádcích připomeneme textem Fričova článku o létací stanici a výzkumech na Šumavě, publikovaným v odpoledním vydání Národních listů 10. srpna 1894.

K dalšímu čtení v Živě

Antonín Frič – urputný vědec a gentleman (2013, 6)