Použitá a citovaná literatura

Akademická příručka českého jazyka. 2., upravené a rozšířené vydání. Academia, Praha 2019, kapitola Konkurence předložek v(e) – na, do – na.

Příruční mluvnice češtiny, NLN, Praha 1995 (PMČ)

Slovník spisovné češtiny pro školu a veřejnost, Academia, Praha 1994 (SSČ)

Slovník spisovného jazyka českého, Nakladatelství ČSAV, Praha 1960–1971, 4 sv.; reedice Academia, Praha 1989, 8 sv. (SSJČ)

M. Čechová a kol., Čeština – řeč a jazyk, ISV nakladatelství, Praha 2002

B. Havránek, A. Jedlička, Česká mluvnice, SPN, Praha 1981

J. Kraus, Do Ruzyně, nebo na Ruzyň? Naše řeč. 2002, roč. 85, č. 1, s. 50.

Internetové zdroje

Internetová jazyková příručka

Frekvenční seznam