V článku je nastíněna aktuální situace v ochraně tygra indického (Panthera tigris tigris), na základě nejnovějších údajů z Indie, Nepálu a Bhútánu. Jsou zmíněny i stavy tygrů v dalších zemích a je pojednáno i o problematice taxonomie tygrů na Indickém subkontinentu. Podrobněji jsou pak přiblíženy informace o managementu tygřích rezervací a migračních koridorů v Indii a rovněž údaje o potravních preferencích tygrů a významu potravní základny i kvality habitatů pro existenci populací tygrů ve volné přírodě, včetně budoucích hrozeb.

K dalšímu čtení v Živě

Tygr čínský nad propastí (2009, 4)

Seznam použité literatury je v PDF formátu ke stažení níže pod obrazovou galerií.

This article outlines the current situation in the protection of the Indian tiger (namely the subspecies Bengal Tiger – Panthera tigris tigris), based on the latest data from India, Nepal and Bhutan. The numbers of tigers in other countries are also mentioned and the tiger taxonomy on the Indian subcontinent is discussed. Information on the management of tiger reserves and migration corridors in India is presented in detail, as well as data on tiger food preferences and the importance of the food base and habitat quality for the existence of wild tiger populations, including future threats.