Použitá a citovaná literatura

HILLEL, Daniel. Out of the Earth: Civilization and the Life of the Soil. Univ of California Press, 1992.

MIKO, Ladislav et al. Život v půdě – příručka pro začínající půdní biology. Lipka, Brno, 2020.

REJŠEK, Klement a Radim VÁCHA. Nauka o půdě. Olomouc: Agriprint, 2018. ISBN 978-80-87091-82-1.

ŠANTRŮČKOVÁ, Hana, Eva KAŠTOVSKÁ, Jiří BÁRTA, Ladislav MIKO a Karel TAJOVSKÝ. Ekologie půdy. České Budějovice: Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2018. Episteme. Natura. ISBN 978-80-7394-695-1.

ŠIMEK, Miloslav. Živá půda. Praha: Academia, 2019. Strategie AV21. Špičkový výzkum ve veřejném zájmu. ISBN 978-80-200-2976-8.

ŠIMEK, Miloslav, Dana ELHOTTOVÁ, Pavel FUKSA, et al. Živá půda: praktický manuál. Praha: Academia, 2021. ISBN 978-80-200-3199-0.

VÁCHA R., et al. Půda – naše bohatství. Praha: Profi Press, 2019.