Přestože v Americe je domácí většina borovic světa, jen dva druhy lze zařadit mezi nejvzácnější ve světovém kontextu. Jsou to borovice Torreyova (Pinus torreyana) z jižní Kalifornie a b. Maximina Martíneze (P. maximartinezii) ze západního Mexika, obě známé po dvou oddělených populacích. V článku jsou zmíněny také tři další vzácné mexické druhy, b. Rzedowského (P. rzedowskii), b. vrcholová (P. culminicola) a b. chaliská (P. jaliscana).

Předchozí díly seriálu

Za nejvzácnějšími borovicemi světa 1. Jednoznačně nejvzácnější (2022, 1)

Za nejvzácnějšími borovicemi světa 2. Další eurasijské druhy (2022, 2)

K dalšímu čtení v Živě

Příběhy a rekordy jedné tibetské borovice (2018, 6)

Seznam použité literatury najdete v PDF formátu ke stažení níže, pod obrazovou galerií

Although most world pines are native to America, only two species there can be ranked among the rarest worldwide. These are the the Torrey Pine (Pinus torreyana) from southern California and the Martínez Pi­nyon (P. maximartinezii) from western Me­xico, both known by two separate populations. Three other rare Mexican species, Rzedowski Pine (P. rzedowskii), Potosí Pinyon (P. culminicola) and Jalisco Pine (P. jaliscana), are also mentioned.