Více také v časopise A / Věda a výzkum zdarma na webové stránce AV ČR

https://www.avcr.cz/cs/pro-verejnost/casopisy/