K dalšímu čtení v Živě

Gregor Johann Mendel – životní osudy a jeho působení na Moravě (2012, 6)

Použitá a citovaná literatura

Akademická příručka českého jazyka, Academia, Praha 2019 (APČJ), kapitola Osobní jména mužská zakončená ve výslovnosti na souhlásku.

MACHEK, Václav. Etymologický slovník jazyka českého, 2. vydání, NLN, Praha 1997

REJZEK, Jiří. Český etymologický slovník, 2. vyd. LEDA, Praha 2015

Internetové zdroje

Český národní korpus (https://kontext.korpus.cz/)

Internetová jazyková příručka (http://prirucka.ujc.cas.cz)

Vokabulář vebový (https://vokabular.ujc.cas.cz/)

Internet (Google)