Ekoton horní hranice lesa představuje z mnoha pohledů významný předěl v horském reliéfu (biogeografický, ekologický, fytocenologický atd.). V rámci nejvyšších pohoří České republiky v současné době tvoří horní hranici lesa převážně smrk ztepilý (Picea abies). V těchto podmínkách je generativní reprodukce smrku limitována – šišky obsahují méně semen, jejichž klíčivost je v podmínkách subalpínských holí nízká. Vegetativní reprodukce – zakořeňování spodních poléhavých větví (hřížení) představuje adaptaci smrku na růst v extrémních horských podmínkách pod vlivem vrcholového fenoménu. Prostřednictvím hřížení vznikají polykormony – skupiny jedinců klonálního původu. V příspěvku seznámíme s výsledky výzkumu hřížení a ekologie smrkových polykormonů z oblasti ekotonu horní hranice lesa v Hrubém Jeseníku v rámci tří odlišných témat: struktura polykormonů a dynamika hřížení, redistribuce vody mezi rodičovským a dceřiným jedincem a vliv borovice kleče na klonální smrkové skupiny. Prof. Jan Jeník, jakožto významná osobnost horské ekologie, realizoval pověstný Zimní kurz ekologie na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy, ve kterém se studenti účastnili výzkumných projektů a prováděli náročné terénní sběry dat v oblasti horní hranice lesa v Krkonoších. Tímto jeho přístupem jsme se inspirovali a zorganizovali letní obdobu kurzu v Hrubém Jeseníku. Velká část terénních výzkumů byla realizována v rámci předmětu Letní kurz ekologie, který je vyučován na Lesnické a dřevařské fakultě Mendelovy univerzity v Brně. Bylo nám velkou ctí, že v letech 2009 a 2011 se našeho kurzu zúčastnil i Jan Jeník a formou odpoledních přednášek obohatil nejen studenty, ale i nás vyučující. Rádi rovněž vzpomínáme na bohaté diskuze o rozmanitých tématech horské ekologie.

Seznam použité literatury najdete v PDF formátu ke stažení níže, pod obrazovou galerií.

The clonal reproduction-rooting of plagio­tropic branches (i.e. layering) is an adapta­tion of the Norway Spruce (Picea abies) to growth and survival under an extreme tree­line ecotone climate. Clonal spruce groups are formed by means of layering. In this paper we present the research results of spruce clonal groups ecology and their ve­getative reproduction from the treeline ecotone area in the Hrubý Jeseník Mts. in three thematically different chapters. We found increasing intensity of clonal reproduction with increasing environmental stress. We described the bidirectional sap flow pattern in a layering branch, which enables redistribution of water between pa­rent and daughter trees. Further, we found both negative and positive effects of the Dwarf Mountain-pine (Pinus mugo) stands on P. abies clonal groups.