Světová počítačová síť se stala bez nadsázky nedílnou součástí našeho života. Vždyť zatímco v r. 1994 užíval internet pouze jeden ze sta obyvatel zeměkoule, v dubnu 2022 to již bylo pět miliard lidí, což odpovídá 63 % globální populace. Jedním dechem ale dodejme, že v hospodářsky vyspělých zemích tvoří podíl uživa­telů 87 %, kdežto v rozvojových státech jde o 48 %. V České republice slouží světová počítačová síť 78,4 % obyvatelstva (DataReportal 2022).

Použitá literatura

DUENAS, Manuel-Angel, et al. The threat of invasive species to IUCN-listed critically endangered species: A systematic review. Global Ecology and Conservation, 2021, 26: e01476.