Když jsem přijal pozvání redakce Živy k napsání vzpomínek, které mám na Jana Jeníka ve vztahu k programu UNESCO Člověk a biosféra (Man and Biosphere – MaB), vybavil jsem si jako první vzpomínku na jeho zásah ve prospěch nakonec obecně přijaté koncepce biosférických rezervací jako území demonstrujících úspěšné soužití ochrany jeho přírodních hodnot s udržitelnými lidskými činnostmi. Stalo se tak na I. světové konferenci o biosférických rezervacích UNESCO v Minsku v r. 1983. Již předtím, v letech 1971–78, jsem byl svědkem trpělivé a cílevědomé účasti J. Jeníka v přípravě návrhu na vyhlášení Třeboňska jako jedné z prvních dvou biosférických rezervací (BR) na území dnešní České republiky (druhou bylo Křivoklátsko). K tomu se přidružovaly jeho průkopnické počiny v tomto směru. Těsně po vyhlášení obou BR organizací UNESCO v r. 1977 to byly zejména uspořádání první konference na téma Ekologie a ekonomika Třeboňska počátkem r. 1978 a zpracování scénáře i aktivní účast v natáčení filmu Život jedné krajiny, jako dokladu snahy o sladění ekonomického využívání přírodních zdrojů Třeboňska s potřebami ochrany tamní přírody a krajiny. Obě tyto akce řízené J. Jeníkem mimo jiné napomohly vyhlášení chráněné krajinné oblasti Třeboňsko českým ministerstvem kultury v r. 1979. Věděl jsem také, že mezinárodní projekt MaB č. 6 s názvem Působení lidských činností na horské ekosystémy, který se nejprve týkal jen velehor, obohatil Jan o rovnocenný důraz na do té doby opomíjené středohory. Jejich prototypy mu byly Krkonoše a Hrubý Jeseník, předměty jeho celoživotního zájmu a lásky. Snad díky jim získal i skautskou přezdívku Kamzík.

Hlavní publikace Jana Jeníka vztahující se k programu MaB

JENÍK, Jan (ed.). Přírodní poměry a životní prostředí Třeboňska. Podklady pro vyhlášení CHKO Třeboňsko. (R. 1977 využito pro vyhlášení BR, 1979 CHKO) Vypracovala komise pro ž.p. města Třeboň, 1975

JENÍK, Jan; PŘIBIL, Stanislav (eds.). Ekologie a ekonomika Třeboňska 1, 2. Sborník z konference. Třeboň: 1978

JENÍK, Jan; MARTIŠ, M., PŘIBIL, Stanislav. Ekologická optimalizace hospodaření v CHKO Třeboňsko. Odborný poklad pro orgány státní správy, 1980

JENÍK, Jan; KVĚT, Jan (eds.): Studie zaplavovaných ekosystémů u Třeboně. Studie ČSAV 3/3, 1983

PŘIBIL, Stanislav; JANDA Jiří; JENÍK, Jan. 1990: Ekologie a ekonomika Třeboňska po 10 letech 1, 2. (Sborník ze stejnojmenné konference.) Botanický ústav ‚ČSAV, Třeboň.

JENÍK, Jan; PRICE, Martin F. Biosphere reserves on the crossroads of Central Europe. Empora, 1994.

JENÍK, Jan, a kol. Biosférické rezervace České republiky: příroda a lidé pod záštitou UNESCO. Empora, 1996.

PRACH, Karel; JENÍK, Jan; LARGE, A. R. G., eds. Floodplain Ecology and Management. Amsterdam: SPB Acad. Publ., 1996.

KVET, Jan; JENÍK, Jan; SOUKUPOVÁ, Lenka (ed.). Freshwater wetlands and their sustainable future: a case study of the Trebon Basin Biosphere Reserve, Czech Republic. Unesco, 2002.

+ větší počet článků v českých a zahraničních časopisech a sbornících.