Nejčastějších orgánem klonálního růstu bylin mírného klimatu jsou oddenky, což je velmi různorodá skupina orgánů. Můžeme je dělit na hypogeogenní oddenky, nesoucí šupinovité listy a rostoucí horizontálně pod povrchem půdy, a epigeogenní oddenky, nesoucí zelené listy, rostoucí na povrchu půdy a teprve později zatažené kontrakcí kořenů pod zem. Rostliny lišící se oddenky mají různé ekologické nároky.

Viz také databáze klonálního růstu rostlin clopla.butbn.cas.cz a databáze české flóry Pladias pladias.cz

Použitá a citovaná literatura

BARTUŠKOVÁ, Alena, et al. The effect of moisture, nutrients and disturbance on storage organ size and persistence in temperate herbs. Functional Ecology, 2022, 36.2: 314-325.

CHYTRÝ, Milan, et al. Pladias Database of the Czech flora and vegetation. Preslia 2021, 93, 1–87.

HERBEN, Tomáš; KLIMEŠOVÁ, Jitka. Evolution of clonal growth forms in angiosperms. New Phytologist, 2020, 225.2: 999-1010.

KAWANABE, Sukeo, et al. Degradation of grassland in Keerqin sandland, Inner Mongolia, China. Japanese Journal of Grassland Science, 1998, 44.2: 109-114.

JÓNSDÓTTIR, I. S. Extensive physiological integration: an adaptive trait in resource-poor environments. The ecology and evolution of clonal plants, 1997, 109-136.

KLIMEŠOVÁ, Jitka., & ČÍŽKOVÁ, H. (1996). Limitations of establishment and growth of Phalaris arundinacea in the floodplain. In K. Prach, J. Jeník, & A. R. G. Large (Eds.), The Lužnice River in the Třeboň Biosphere Reserve, Central Europe (pp. 131–145). SPB Academic Publishing B.V.

KLIMEŠOVÁ, Jitka; DOLEŽAL, Jiří; SAMMUL, Marek. Evolutionary and organismic constraints on the relationship between spacer length and environmental conditions in clonal plants. Oikos, 2011, 120.7: 1110-1120.

KLIMEŠOVÁ, Jitka; HERBEN, Tomáš. The hidden half of the fine root differentiation in herbs: nonacquisitive belowground organs determine fine‐root traits. Oikos, 2021.

KLIMEŠOVÁ Jitka, KLIMEŠ Leoš. 2006. CLO-PLA3: a database of clonal growth architecture of Central-European plants. URL:[http://clopla.butbn.cas.cz/]

KLIMEŠOVÁ, Jitka. Temperate herbs: an architectural analysis. Praha: Academia, 2018. ISBN 978-80-200-2760-3.

KRUMBIEGEL, ANSELM. Morphologie der vegetativen Organe (außer Blätter). In: Klotz, S. et al.(eds), BIOLFLOR eine Datenbank mit biologisch-okologischen Merkmalen zur Flora von Deutschland, 2002, 38: 93Á118.

OTTAVIANI, Gianluigi, et al. Strong impact of management regimes on rhizome biomass across Central European temperate grasslands. Ecological Applications, 2021, 31.4: e02317.

PLADIAS Databáze české flóry a vegetace. URL:[https://pladias.cz/]

WAGENITZ, Gerhard. Wörterbuch der Botanik: Morphologie, Anatomie, Taxonomie, Evolution; die Termini in ihrem historischen Zusammenhang; mit einem englisch-deutschen und einem französisch-deutschen Register. G. Fischer, 1996.

SEREBRIAKOV I. G. and SEREBRIAKOVA T. I. 1965. On the two types of the rhizome formed by perennial plants. Biulletin Moskovskogo Obshchestva Ispitatelei Prirody, Biologia, 70: 67–81, in Russian.

The most common organs of clonal growth in temperate herbs are rhizomes, which are a very diverse group of organs. We can divide them into hypogeogenous rhizomes, bearing scaly leaves and growing horizontally below the soil surface, and epigeogenous rhizomes, bearing green leaves, growing on the surface and only later pulled underground by contraction of the roots. Plants with both types of rhizomes have different ecological requirements.