V červnu 2017 byla uskutečněna botanická expedice do čínského S’-čchuanu. Účelem cesty bylo poznání a ověření výskytu druhů rodu střevíčník (Cypripedium), jejich stanovištních podmínek, rozšíření a přirozených hybridů. Byly navštíveny čtyři velkoplošné lokality a nalezeno devět druhů. Nejhojnější jsou podle našich zkušeností střevíčník tibetský (C. tibeticum) a střevíčník žlutý (C. flavum). První patří také k nejvariabilnějším taxonům. Za nejvzácnější nalezené taxony považujeme C. farreri, C. sichuanenseC. bardolphianum. Ostatní druhy jako C. shanxiense, C. calcicolum, C. guttatum, C. henryi sice nejsou tak vzácné, ale mezi hojné druhy nepatří.

Použitá a citovaná literatura

CRIBB, Phillip. The genus Cypripedium. Royal Bot. Garden, Kew: Timber Press, 1999

ECCARIUS, Wolfgang. Orchideengattung Cypripedium. Bürgel: EchinoMedia, 2009.

FROSCH, Werner; CRIBB, Phillip. Hardy Cypripedium: Species, hybrids and cultivation. Kew: Kew Publishing, 2012.

HOSHI Y. K., et al. A comparative study of chromosomes in nine species of Cypripedium (Orchidaceae). Kromosomo, 1993, 71-72: 2465-2478.

KEENAN Phillip. E. Wild Orchids across North America. Portland: Timber Press, 2000.

MALMGREN Svante; VOGLER Irmin. Erdorchideen. Münster: Natur und Tier - Verlag GmbH, 2019.

PERNER H.; LUO Y. Orchids of Huanglong. Sichuan Publ. Group, Sichuan Art Publ. House, 2007.

SEATON, Philip, et al. Growing hardy orchids. Kew: Royal Botanic Gardens Kew, 2011.

TULLOCK, John H., et al. Growing hardy orchids. Portland: Timber Press, 2005.

In June 2017, a botanical expedition was carried out to Szechuan, China. The purpose of the trip was to identify and verify the occurrence of Cypripedium species, their habitat conditions, distribution and natural hybrids. Four extensive localities were visited and nine species were found. In our experience the most abundant are C. ti­beticum and C. flavum. The first one also belongs to the most variable taxa. We consider C. farreri, C. sichuanense and C. bardolphianum to be the rarest taxa found. Other species such as C. shanxiense, C. cal­cicolum, C. guttatum or C. henryi are not so rare, but they are not among the most abundant species of slipper orchids.