V souvislosti s postupující klimatickou změnou a narůstajícími nároky na vodu vysychá stále větší počet našich toků. Jde o dynamické biotopy, v nichž dlouhodobě přežívají odolní a na sucho adaptovaní vodní bezobratlí a které jsou během period sucha atraktivní i pro suchozemské živočichy. Monitoring těchto toků, do kterého se může zapojit také široká veřejnost, slouží ke zmapování dopadů klimatické změny na říční ekosystémy a jejich obyvatele.

Použitá a citovaná literatura

BRÁZDIL, Rudolf a Miroslav TRNKA. Historie počasí a podnebí v Českých zemích. Brno: Centrum výzkumu globální změny Akademie věd České republiky, 2015. ISBN 978-80-87902-11-0.

CRABOT, Julie, et al. Drying in newly intermittent rivers leads to higher variability of invertebrate communities. Freshwater Biology, 2021, 66.4: 730-744.

DATRY, Thibault, et al. Securing Biodiversity, Functional Integrity, and Ecosystem Services in Drying River Networks (DRYvER). Research Ideas and Outcomes, 2021, 7: e77750.

LOSKOTOVÁ, Barbora; STRAKA, Michal; PAŘIL, Petr. Sediment characteristics influence benthic macroinvertebrate vertical migrations and survival under experimental water loss conditions. Fundamental and Applied Limnology, 2019, 39-49.

LOSKOTOVÁ, Barbora, et al. Macroinvertebrate seedbank survival in pristine and nutrient-enriched intermittent streams and its contribution to flow phase communities. Hydrobiologia, 2021, 848.8: 1911-1923.

PAŘIL, Petr, et al. (2015) Metodika retrospektivní bioindikace epizod vyschnutí toků na základě analýzy makrozoobentosu. Metodika certifikovaná Ministerstvem životního prostředí dne 21.12. 2015 pod číslem 91808/ENV/15.

PAŘIL, Petr, et al. Short-term streambed drying events alter amphipod population structure in a central European stream. Fundamental and Applied Limnology, 2019, 193.1: 51-64.

PAŘIL, Petr, et al. An unexpected source of invertebrate community recovery in intermittent streams from a humid continental climate. Freshwater Biology, 2019, 64.11: 1971-1983.

SÁNCHEZ-MONTOYA, María Mar, et al. Ecological values of intermittent rivers for terrestrial vertebrate fauna. Science of The Total Environment, 2022, 806: 151308.

SARREMEJANE, Romain, et al. DISPERSE, a trait database to assess the dispersal potential of European aquatic macroinvertebrates. Scientific data, 2020, 7.1: 1-9.

SHUMILOVA, Oleksandra, et al. Simulating rewetting events in intermittent rivers and ephemeral streams: A global analysis of leached nutrients and organic matter. Global change biology, 2019, 25.5: 1591-1611.

STRAKA, Michal, et al. Recognition of stream drying based on benthic macroinvertebrates: A new tool in Central Europe. Ecological Indicators, 2019, 106: 105486.

STRAKA, Michal, et al. Stream drying bioindication in Central Europe: A Biodrought Index accuracy assessment. Ecological Indicators, 2021, 130: 108045.

STUBBINGTON, Rachel, et al. Disentangling responses to natural stressor and human impact gradients in river ecosystems across Europe. Journal of Applied Ecology, 2022, 59.2: 537-548.

ZAHRÁDKOVÁ, Světlana, et al. Risk assessment of drying up of small streams in the Czech Republic. Vodohospodářské technicko-ekonomické informace, 2015, 57.6: 4-16.

With ongoing climate change and increasing water demands the proportion of drying streams in our country is rising. In these dynamic biotopes there are long-term persisting resistant and drying-adapted aquatic invertebrates. Moreover, during the dry periods these streams are also attractive due to their terrestrial fauna. The monitoring of drying streams, which now also involves citizens, helps in the assessment of climate change impact on river ecosystems and their inhabitants.