Do konce 80. let 20. století neexistovala ucelená představa, jaká je vlastně úloha mikroorganismů ve vodních ekosystémech. Zásadní role v toku uhlíku byla přisuzována především primárním producentům (řasám a sinicím), jejichž biomasa tvoří potravu a zdroj uhlíku pro zooplankton a ten je dále konzumován rybami. Prakticky scházela jakákoli kvantifikace role mikrobiálních procesů v globálním měřítku, a tudíž i možnost odpovědět na otázku, jaký mají podíl na transformaci a koloběhu látek včetně limitujících živin v různých vodních ekosystémech. Obecně tak byla mikroorganismům, tedy bakteriím a heterotrofním prvokům, ve fungování ekosystémů přisuzována spíše okrajová role, což bylo částečně dáno i tím, že chyběly vhodné a citlivé metody umožňující jejich studium.

Použitá a citovaná literatura

AZAM, Farooq, et al. The ecological role of water-column microbes in the sea. Marine ecology progress series, 1983, 257-263.

ŠIMEK, Karel, et al. Microbial food webs in hypertrophic fishponds: omnivorous ciliate taxa are major protistan bacterivores. Limnology and Oceanography, 2019, 64.5: 2295-2309.