Vírníci (Gyrinidae) patří mezi naše běžné vodní brouky. Nalezneme je ve stojatých i tekoucích vodách – vždy na vodní hladině, které jsou dokonale přizpůsobeni. Jejich oči jsou rozdělené na dvě části (vrchní a spodní), takže vidí nad i pod hladinou. Mají vlastní sonar, tedy systém smyslových brv a Johnstonova orgánu, jímž registrují objekty na hladině. Jsou také rychlými plavci s veslovitými končetinami druhého a třetího páru, pohybu napomáhá i peckovitý tvar těla.

Použitá a citovaná literatura

BENNETT, Ruth R. Spectral sensitivity studies on the whirligig beetle, Dineutes ciliatus. Journal of Insect Physiology, 1967, 13.4: 621-633.

BLAGODATSKI, Artem, et al. Under-and over-water halves of Gyrinidae beetle eyes harbor different corneal nanocoatings providing adaptation to the water and air environments. Scientific Reports, 2014, 4.1: 1-6.

HÁJEK, Jiří. Gyrinidae (vírníkovití). In Hejda R., Farkač J. & Chobot K. (eds.): Červený seznam ohrožených druhů České republiky. Bezobratlí. Příroda, 2017,36: 1-611.

KOLMES, Steven A. Ecological and sensory aspects of prey capture by the whirligig beetle Dineutes discolor (Coleoptera: Gyrinidae). Journal of the New York Entomological Society, 1983, 405-412.

LIU, Si‐Pei; WIPFLER, Benjamin; BEUTEL, Rolf G. The unique locomotor apparatus of whirligig beetles of the tribe Orectochilini (Gyrinidae, Coleoptera). Journal of Zoological Systematics and Evolutionary Research, 2018, 56.2: 196-208.

NACHTIGALL, Werner. Funktionelle Morphologie, Kinematik und Hydromechanik des Ruderapparates von Gyrinus. Zeitschrift für vergleichende Physiologie, 1961, 45.2: 193-226.

ROMEY, William L.; MILLER, Magenta M.; VIDAL, Jose M. Collision avoidance during group evasive manoeuvres: a comparison of real versus simulated swarms with manipulated vision and surface wave detectors. Proceedings of the Royal Society B: Biological Sciences, 2014, 281.1788: 20140812.

TUCKER, Vance A. Wave-making by whirligig beetles (Gyrinidae). Science, 1969, 166.3907: 897-899.

Whirligig beetles (Gyrinidae) are common water insects. They can be found in both standing and running waters – always on the surface, for which they possess several adaptations. The eyes of whirligigs are split into ventral and dorsal portions allowing vision above and below the water surface. Sensory bristles/setae and Johnston’s organ serve as a sonar. They are also fast swimmers with oar-like legs in the second and third pair and a hydrodynamic body shape.