Křižák hrbatý (Gibbaranea gibbosa) a křižák trojtečný (Araneus triguttatus) jsou původem lesostepní pavouci žijící na větvích stromů a keřů. Autoři článku si všímají jejich častého výskytu na lidských stavbách mimo vegetační sezonu a rozebírají možné důvody tohoto chování.

Citovaná a použitá literatura:

BECKER, Léon. Les arachnides de Belgique, deuxième et troisième parties. Annales du Musée Royal d'Histoire Naturelle de Belgique, 1896, 12. 2:1-127, pl. 1-25 & 12.3:1-378, pl. 1-18.

BUCHAR, Jan; RŮŽIČKA, Vlastimil; MERRETT, Peter. Catalogue of spiders of the Czech Republic. Praha: Peres publishers, 2002.

ČAS (2022): Česká arachnologická společnost. https://www.arachnology.cz/, 19. 7. 2022.

MILLER, František. Řád Pavouci – Araneida. In BARTOŠ, Emanuel, Vladimír ČERNÝ, Vlasta ČERNÁ a Milan DANIEL. Klíč zvířeny ČSR. Praha: Academia, 1971. pp. 51–306.

RÜCKL, Kryštof. Gibbaranea gibbosa – Vzácný a ohrožený křižák? Pavouk, 2018, 45: 4-9.

ŠESTÁKOVÁ, A., KRUMPÁL, M. & KRUMPÁLOVÁ, Z. (2009): Araneidae (Araneae) Strednej Európy: I. Rod Araneus. Bratislava, Prírodovedecká Fakulta Univerzity Komenského, 151 pp.

WIEHLE, Hermann. Spinnentiere order Arachnoidea. VI. 27. Familie. Araneidae. Die Tierwelt Deutschlands und der angrenzenden Meeresreile nach ihren Merkmalen und ihrer Lebensweise, 1931, 23: 1-136.

The orb-weavers Gibbaranea gibbosa and Araneus triguttatus (Araneae: Araneidae) are originally forest-steppe spiders living on the branches of trees and shrubs. The authors of the article note their frequent occurrence on human structures outside the growing season and discuss the possible reasons for this behaviour.