Článek stručně pojednává o pravých (Myxomycetes) a nepravých hlenkách (Dictyostelida) v širokých souvislostech s cílem seznámit čtenáře s těmito zajímavými organismy a zdůraznit jejich význam v přírodě a pro celou řadu vědeckých oborů. Blíže jsou přiblíženy výsledky získané na modelových druzích Dictyostelium discoideum a vápenatce mnohohlavé (Physarum polycephalum).

K dalšímu čtení v Živě

Diverzita protist (2019, 5)

Citovaná a použitá literatura:

ADAMATZKY, Andrew (ed.). Advances in Physarum machines: Sensing and computing with slime mould. Springer, 2016.

ADAMATZKY, Andrew; COSTELLO, Ben De Lacy. Physarum attraction: Why slime mold behaves as cats do?. Communicative & integrative biology, 2012, 5.3: 297-299.

KELLER, Harold W., et al. World record myxomycete Fuligo septica fruiting body (aethalium). Fungi, 2016. 9:6-11.

KUBÁSEK, Jiří. Pravé hlenky pod drobnohledem mykologů I. – Systematické zařazení, ekologie a výzkum hlenek v Českých zemích. Mykologický sborník, 2018. 4:103–118.

KUBÁSEK, Jiří. Pravé hlenky pod drobnohledem mykologů II. – Život a rozmnožování hlenek. Mykologický sborník, 2019. 3:80–95.

ROJAS, Carlos; STEPHENSON, Steven L. (ed.). Myxomycetes: biology, systematics, biogeography and ecology. Academic Press, 2021.

ŘEZANKA, Tomáš, et al. Fulicineroside, an unusual glycosidic dibenzofuran metabolite from the slime mold Fuligo cinerea (Schwein.) Morgan. 2005.

ŘEZANKA Tomáš et al. (ed.). Fulicineroside, an unusual glycosidic dibenzofuran metabolite from the slime mold Fuligo cinerea (Schwein.) Morgan. European Journal of Organic Chemistry, 2005. 13:2708-2714.

This article briefly discusses true (Myxomycetes) and false slime molds (Dictyostelida) in a broad context, with the aim of introducing the reader to these interesting organisms and highlighting their importance in nature and to a variety of scientific disciplines. Results obtained on the mo­del species Dictyostelium discoideum and Physarum polycephalum are discussed.