Dvě stě let od narození objevitele základních zákonů dědičnosti Gregora Johanna Mendela uplynulo ve středu 20. července 2022. K oslavám tohoto výročí se mnoha aktivitami připojila i Masarykova univerzita. Zakladatel moderní genetiky patří mezi nejvýznamnější osobnosti, které kdy v Brně žily a pracovaly. V rámci diskuzí o plánovaných akcích mezi odborníky Masarykovy univerzity, augustiniánského opatství, města Brna, Jihomoravského kraje a dalších organizací, které oslavy připravovaly, vznikla i myšlenka unikátního projektu. Ten vyvrcholil mezinárodní vědeckou konferencí Mendel Genetics Conference, jíž se v Brně zúčastnila řada světových vědců včetně tří nositelů Nobelovy ceny.

Více na https://mendel200.muni.cz/https://mendelmuseum.muni.cz