K dalšímu čtení v Živě

Lázeňský host, geolog a výletník: Přírodovědná zkoumání Johanna W. Goetha během jeho pobytů v Čechách (2011, 6)

Citovaná a použitá literatura:

ADÁMEK J. K vzájemným osobním vztahům mezi Goethem a Purkyněm. Čas. lék. čes., 1957, 96. 1179–1181

HYKEŠ G. V. Jak se stal Purkyně profesorem Vratislavské univerzity. Věstník čes. lék., 1942. 324–327

HYKEŠ G. V.; HYKEŠOVÁ D. E. Goehte a Purkyně. Goethův sborník, Praha, 1932, s. 13–31

KRAUS, Arnošt Vilém. Goethe a Čechy. Praha: Nákl. vl. Kraus, 1896.

KRAUSSE S. Goethovec Jan Evangelista Purkyně. Brno, 1937

KRUTA V. Básník a vědec. Goethe a Purkyně, Praha 1968, ČSAV

KRUTA V. Goethovi a Purkyňovi studie vidění. Zprávy Čs. společnosti pro dějiny věd a techniky, 1966, 3, s. 30–35

PURKYNĚ C. Moje výmarská pouť. Goethův sborník, Praha, 1932, s. 33–37

REMEŠ M. Purkyně v Goethově korespondenci. Vesmír, 1927, VI, s. 66–68

SKRAMLIK E. J. E. Purkyně – Naturforscher und Dichter, Čs. Nova Acta Leopoldina, 1961, 24 (151), s. 189–205

SKRAMLIK E.; KOPECKÝ N., Purkyňův pokus o analýzu zvuku, Čs. fyziol., 1956, 5, s. 401–408

URZIDIL, Johannes. Goethe v Čechách = [Orig.: Goethe in Böhmen]. Přeložila Veronika Dudková. Příbram: Pistorius & Olšanská, 2009. ISBN 978-80-87053-37-9.

Johann Wolfgang Goethe met young Jan Evangelista Purkyně in Weimar in December 1822 – just 200 years ago. Purkyně was on his way back from Berlin, where he won a contest for position of professor of physiology at the University of Breslau (nowadays Wroclaw). The poet already knew Purkyně’s dissertation, which fur­ther developed Goethe’s ideas on vision and colours. Goethe welcomed the young scientist very warmly and respectfully. Purkyně impressed the famous poet, who acknowledged him as a wonderfully gifted and thoughtful individual.