Citovaná a použitá literatura:

JUNGMANN, J. Slovník česko-německý, Praha 1835–1839

MACHEK, Václav. Etymologický slovník jazyka českého, 2. vydání, NLN, Praha 1997

REJZEK, Jiří. Český etymologický slovník, 2. vyd. LEDA, Praha 2015

Slovník spisovné češtiny pro školu a veřejnost, Academia, Praha 1994 (SSČ)

Slovník spisovného jazyka českého, Nakladatelství ČSAV, Praha 1960–1971, 4 sv.; reedice Academia, Praha 1989, 8 sv. (SSJČ)

Internetové zdroje

Český jazykový atlas (http://cja.ujc.cas.cz/, popř. https://cja.ujc.cas.cz/e-cja/)

Internetová jazyková příručka (http://prirucka.ujc.cas.cz)

Vokabulář webový (https://vokabular.ujc.cas.cz/hledani.aspx)

Google (https://www.google.cz/)