Více také na webových stránkách Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy na adrese www.biologicka-olympiada.cz