Citovaná a použitá literatura:

ANONYM. Dvorní rada J. Horbaczewski šedesátníkem. Čas. Lek. čes. 53. 1914. s. 19

HAMSÍK A. K 80. narozeninám Dr. Jana Horbaczewského. Čas. Lek. čes. 73. 1934. s. 538-539

KÁCL K. Profesor Jan Horbaczewski. Na paměť jeho 100 narozenin. Čas. Lek. čes. 93. 1984. s. 578-580

KÁCL K. K počátku lékařské chemie na Univerzitě Karlově. Chem. Listy. 67. 1973. s. 825-829

KRAML J. Osobnost chemika, učitele a politika prof. Jana Horbaczewskeho. In Jan Horbaczewski Sborník přednášek. editor S. Štípek. Praha 2005. s. 7-16

LEDVINA M. Vzpomínka na J. Horbaczewského. Chem. listy. 86. 1992. s. 470

VONDRÁČEK V. Lékař vzpomíná (1895–1920). Avicenum. 1973. s. 242