Citovaná a použitá literatura:

JUNGMANN, J. Slovník česko-německý, Praha 1835–1839

MACHEK, Václav. Etymologický slovník jazyka českého, 2. vydání, NLN, Praha 1997

REJZEK, Jiří. Český etymologický slovník, 2. vyd. LEDA, Praha 2015

Slovník spisovné češtiny pro školu a veřejnost, Academia, Praha 1994 (SSČ)

Slovník spisovného jazyka českého, Nakladatelství ČSAV, Praha 1960–1971, 4 sv.; reedice Academia, Praha 1989, 8 sv. (SSJČ)

Příruční slovník jazyka českého, Státní nakladatelství / SPN, Praha 1935–1957 (PSJČ)

Slovník české frazeologie a idiomatiky, Leda, Praha 2009–2016

Internetové zdroje

Český jazykový atlas (http://cja.ujc.cas.cz/, konkrétně (https://cja.ujc.cas.cz/e-cja/heslo/4/181)

Internetová jazyková příručka (http://prirucka.ujc.cas.cz)

Vokabulář webový (https://vokabular.ujc.cas.cz/hledani.aspx)

Naše řeč (http://nase-rec.ujc.cas.cz)

ČECHURA, JOSEF. Hry a hrací pomůcky Příspěvek ke studiu volného času ve středověku (bakalářská práce). dostupná na: https://dspace.cuni.cz/bitstream/handle/20.500.11956/7070/BPTX_2006_1_11210_ASZK00306_123332_0_27133.pdf?sequence=1&isAllowed=y