Zoo ve Dvoře Králové nad Labem chová lemury kata (Lemur catta) od roku 1999. Článek shrnuje informace o biologii tohoto druhu na Madagaskaru i podmínky jeho chovu v zoologických zahradách. Podrobně jsou přiblíženy poznatky o rozmnožování v Zoo Dvůr Králové, včetně pohlavní dospělosti a reprodukční úspěšnosti samic – v letech 1999–2022 se uplatnilo 6 samců a 12 samic, kterým se narodilo 68 mláďat (38 samečků, 23 samiček a 7 neurčeného pohlaví), z nichž bylo odchováno 45 mláďat (27 samců, 18 samic), což představuje 66,2% úspěšnost.

Doplňující tabulky k článku jsou přiloženy v pdf souborech níže pod obrazovou galerií.

Citovaná a použitá literatura:

HOLEČKOVÁ, D.; MAŠÍN, I.; JANSKÝ, J., 2000: Plzeňská restaurace „U Lemura“. Výroční zpráva Zoo Dvůr Králové 1999.

HOLEČKOVÁ, D., 2019: Chov savců. Učebnice SOŠ Praha Čakovice.

MITTERMEIER, Russell A.; WILSON, Don E. Handbook of the mammals of the world: Vol. 3: Primates. 2013.

VRAŠTILOVÁ, Monika, 2020: Chov lemurů v českých zoologických zahradách, diplomová práce, ČZU Praha.

Taxon report Lemur catta ZOO Dvůr Králové: 2021. Species 360, ZOO Dvůr Králové.

Výroční zpráva 2021, 2022: Zoo Ostrava.

Výroční zpráva 2021, 2022: Zoo Plzeň.

ZIMA, Jan a Miloš MACHOLÁN. Systém a fylogeneze savců. Praha: Academia, 2021. ISBN 978-80-200-3215-7.

Dvůr Králové nad Labem Zoo has been breeding the Ring-tailed Lemur (Lemur catta) since 1999. This article summarises information about the biology of this species in Madagascar and the conditions for its breeding in zoological gardens. De­tailed information on reproduction in Dvůr Králové Zoo is presented, including the sexual maturity and reproductive success of females. In 1999–2022, 6 males and 12 females were used, which gave birth to 68 young lemurs (38 males, 23 fe­males and 7 of undetermined sex), of which 45 young lemurs were reared (27 males, 18 females), which represents a 66,2% success rate.