V závěru loňského roku, ve dnech 7.–19. prosince, se v kanadském Montrealu uskutečnila 15. světová konference smluvních stran Úmluvy o biologické rozmanitosti (COP 15). Delegaci České republiky vedl poradce ministra životního prostředí doc. RNDr. Ladislav Miko, Ph.D., zmocněnec vlády pro mezinárodní vyjednávání v oblasti biodiverzity. Česká delegace pod jeho vedením na konferenci vyjednávala v zastoupení celé Evropské unie. Požádali jsme ho proto o zhodnocení výsledků, jichž bylo při složitých vyjednáváních dosaženo.

K dalšímu čtení v Živě

Naplní Mezivládní platforma pro biodiverzitu a ekosystémové služby nemalá očekávání? (2016, 1)

Ohlédnutí za rokem 2016 z pohledu péče o globální biologickou rozmanitost (2017, 3)

Biologická rozmanitost z pohledu ochrany přírody (2019, 5)

IPBES uveřejnil rozsáhlou zprávu o světové biologické rozmanitosti (2019, 5)